Ohälsans pris

Ohälsans pris

Det är dags att på allvar bekämpa den växande ohälsan. Trenden är tydlig – långtidssjukskrivningarna i Sverige ökar kraftigt. Det innebär stort lidande för de som drabbas och det kostar dessutom mycket pengar. Ohälsans pris är högt för alla involverade: medarbetare, arbetsgivare, samhället i stort och självklart också för Skandia. Bara i år ökar statens budget för att hantera sjukfrånvaron med 2,5 miljarder.