Att förstå unga med dyslexi

Att förstå unga med dyslexi

Mer självständigt lärande med Sveriges första DysseApp!

DysseAppen inspirerar unga att skapa egna smarta strategier för lärande. Läsforskaren Idor Svensson ger sin syn på elevernas självständighet i sitt lärande.

Genom Idéer för livets tre ben; forskning, metoder och utveckling samt stöd till lokala ideella projekt, vill Idéer för livet vara en katalysator för innovativa och socialt hållbara lösningar i arbetet att förebygga utanförskap och ohälsa hos barn och unga.

Se även vårt reportage om lanseringen av DysseAppen